UML چیست و کاربرد آن در توسعه نرم افزار

5 ماه پیش | 1044 مشاهده شده
UML چیست و کاربرد آن در توسعه نرم افزار

UML یا زبان مدل‌سازی یکپارچه، روشی برای به تصویر کشیدن یک برنامه‌ی نرم‌افزاری با استفاده از مجموعه‌ای از نمودارهاست . UML اولین بار در سال 1994 توسط Grady Booch، James Rumbaugh، Ivar Jacobson و شرکت نرم‌افزاری Rational برای استفاده در طراحی شی‌گرا معرفی شد . این زبان مدلسازی همه منظوره استاندارد در زمینه مهندسی نرم‌افزار است و با استفاده از آن می‌توان تقریباً هر گونه برنامه کاربردی را مدلسازی نمود . UML جنبه مهمی در توسعه نرم افزار شی گرا نقش دارد و برای ایجاد مدل های بصری سیستم های نرم افزاری از نماد گرافیکی استفاده می کند .

نمودارهای UML به چهار دسته تقسیم می شوند:

Activity Diagram:

نمایش دهنده ترتیب یا جریان عملیات در یک سیستم است. آنها مشابه نمودارهای جریان هستند و نتایج هر عمل را نشان می دهند و عملیاتی که پس از پاسخ های خاص اتفاق می افتد.


Class Diagram:

نمودار کلاس یک نوع نمودار ساختاری است که در آن کلاس ها، ویژگی ها و روابط بین آنها نشان داده می شود.


Sequence Diagram:

نمودار توالی یک نوع نمودار تعامل است و نحوه همکاری اشیاء را نشان می دهد و بر ترتیب یا زمان اتفاقات تمرکز دارد. آنها موارد استفاده پایانی، تعاملات کاربر و سیستم و تعاملات سیستم به سیستم را نشان می دهند .


Use Case Diagram:

چگونگی رابطه بین موارد استفاده و بازیگران را نشان می دهد و چشم انداز کاربرد سیستم را ارائه میدهد. موارد استفاده سیستم را به ارزش های اضافه شده آن تبدیل می کنند و نشان نمیدهد که چگونه این ارزش ها به دست آورده شده اند .

دیدگاهتان را بنویسید

در سایت ما نظر خود را بیان کنید.