کتاب آمار و احتمال رشته آمار نویسنده دکتر نرگس عباسی ، دکتر علی شادرخ ، دکتر محمدقاسم وحیدی اصل

8 ماه پیش | 60 مشاهده شده
کتاب آمار و احتمال رشته آمار نویسنده دکتر نرگس عباسی ، دکتر علی شادرخ ، دکتر محمدقاسم وحیدی اصل
کتاب آمار و احتمال رشته آمار نویسنده دکتر نرگس عباسی ، دکتر علی شادرخ ، دکتر محمدقاسم وحیدی اصل

کتاب آمار و احتمال رشته آمار نویسنده دکتر نرگس عباسی ، دکتر علی شادرخ ، دکتر محمدقاسم وحیدی اصل - کد فایل:10453
برای دیدن پیش نمایش کلیک کنید...

عنوان : کتاب آمار و احتمال رشته آمار نویسنده دکتر نرگس عباسی ، دکتر علی شادرخ ، دکتر محمدقاسم وحیدی اصل

موضوع: کتاب آمار و احتمال رشته آمار

استاد: دکتر نرگس عباسی ، دکتر علی شادرخ ، دکتر محمدقاسم وحیدی اصل

فرمت فایل: ورد

حجم: 5.5

تعداد صفحه :370

انتشارات: دانشگاه پیام نور

نوع: کتاب مرجع

تاریخ انتشار: 15/09/1400

قیمت: 12,000 تومان

12,000 تومان – خرید