دانلود پروژه ماشین سکه خرد کن با ++C‎ با تحلیل خط به خط

5 ماه پیش | 59 مشاهده شده
دانلود پروژه ماشین سکه خرد کن با ++C‎ با تحلیل خط به خط

شرح مختصر : در این پروژه که با زبان سی پلاس پلاس نوشته شده است، الگوریتم ماشین سکه خرد کن پیاده سازی شده و فایل تحلیل کل در کنار آن قرار داده شده.

فهرست :

۱- برای اجرای دستورات cout و cin دستورات ورودی خروجی سیستم این فایل را باید ضمیمه برنامه کرد.

۲- برای اجرای تابع های پاک کردن صفحه نمایش clrscr() و تابع getch() نیاز است این را به برنامه ضمیمه کنیم.

۳- تابع مرتب سازی که ورودی آن p[] ارزش اسکناس ها،n تعداد نوع سکه ها، r[] تعداد اسکناس ها.

۵- متغیر های i و j برای for ، متغیر m‌برای کمک در جابه جایی ارزش اسناس ها،

۶- این for از ابتدا تا انتهای آرایه را پیمایش می کند

۸- مقدار ارزش اسکناس p[j] را در متغیر m می ریزد.

۹- این for که در for قبلی قرار دارد از یکی بعد از اندیس for قبلی شروع می کند و تا آخر آرایه را پیمایش می کند.

۱۱- اگر m که مقدار ارزش اسکناس را در خود دارد با مقدار اسکناس بعدی مقایسه می کند اگر m کوچکتر باشد.

۱۳- مقدار ارزش فعلی p[i] را در m می ریزد.

۱۴- شماره اندیس را د رمتغیر s می ریزد.

۱۵و ۱۶- جابه جایی ارزش بزرگتر به جای ارزش کوچکتر

۱۷تا ۱۹- جابه جایی تعداد اسکناس هایی که ارزش آنها جابه جا شده اند.

۲۳- این for از ابتدا تا انتهای آرایه را پیمایش می کند

۲۴- چاپ ارزش ها و تعداد ارزش ها جلوی آنها

۲۶- تابع خرد کردن سکه ها با ورودی های p[]ارزش اسکناس ها،r[] برای تعداد ارزش ها،s[]‌نتیجه در آن قرار دارد،n تعداد نوع اسکناس ها، m ارزشی که می خواهیم خرد شود.

۲۸- متغیر i وl برای forها و k برای اینکه تعداد اسکناس در آن ذخیره شود.

۲۹- این for از ابتدا تا انتهای آرایه را پیمایش می کند

۳۱ تا ۳۴- اگر مبلغ ورودی از اسکناس های موجود کمتر باشد قابل خرد شدن نیست و چاپ پیغام مبلغ کوچک است.

دانلود پروژه ماشین سکه خرد کن با ++C‎ با تحلیل خط به خط - کد فایل:17404
برای دیدن پیش نمایش کلیک کنید...

عنوان : دانلود پروژه ماشین سکه خرد کن با ++C‎ با تحلیل خط به خط

موضوع: الگوریتم

توسعه دهنده : ناشناس

زبان برنامه نویسی: CPP

حجم: .2

ورژن :-

لایسنس: -

نوع کد:بدون قفل گذاری و دسترسی کامل-

تاریخ انتشار: 31/03/1401

قیمت: 25,000 تومان

25,000 تومان – خرید