حذف مه در تصویر با استفاده از کانال تاریک با MATLAB

1 هفته پیش | 2 مشاهده شده
حذف مه در تصویر با استفاده از کانال تاریک با MATLAB
هدف، حذف مه از تصاویر می باشد که این پروژه از مقاله Single Image Haze Removal Using Dark Channel Prior پیاده سازی شده است. در این پروژه از الگوریتم مدل پراکندگی جوی (Atmospheric Scattering Model) استفاده شده است که میزان درخشندگی صحنه، نور جوی صحنه، انتقال نور از صحنه، ضرایب پراکندگی جوی در صحنه، عمق صحنه و آستانه گیری، از پارامترهای اصلی محسوب می شود.

حذف مه در تصویر با استفاده از کانال تاریک - کد فایل:7606
برای دیدن پیش نمایش کلیک کنید...

عنوان : حذف مه در تصویر با استفاده از کانال تاریک

موضوع: پردازش تصویر

توسعه دهنده : ناشناس

زبان برنامه نویسی: متلب

حجم: .5

ورژن :-

لایسنس: -

نوع کد:بدون قفل گذاری و دسترسی کامل

تاریخ انتشار: 14/09/778

قیمت: 25000

25,000.00 تومان  – خرید