پروژه بازر و تولید صدا در فواصل زمانی مشخص با آردوینو UNO

2 ماه پیش | 195 مشاهده شده
پروژه بازر و تولید صدا در فواصل زمانی مشخص با آردوینو UNO

یکی از پروژه های ساده ای که می توانید با برد اردوینو UNO انجام دهید، استفاده از یک بازر برای تولید صدا در فواصل زمانی مشخص است. در این پروژه، شما می توانید یک بازر را به برد اردوینو متصل کنید و سپس کدی بنویسید که بازر را در فواصل زمانی مشخصی روشن و خاموش کند.

لیست قطعات و ابزارهای مورد نیاز

برای انجام این پروژه، شما نیاز به وسایل زیر دارید:

 • یک برد اردوینو UNO
 • یک بازر
 • چند سیم پرشی

تحلیل مدار و برنامه

ابتدا بازر را به پین 8 برد اردوینو متصل کنید. سپس کد زیر را در محیط نرم افزاری Arduino IDE وارد کنید:

int buzzer = 8;

void setup() {
  pinMode(buzzer, OUTPUT);
}

void loop() {
  digitalWrite(buzzer, HIGH);
  delay(1000);
  digitalWrite(buzzer, LOW);
  delay(1000);
}

این کد با استفاده از تابع digitalWrite()، بازر را در فواصل زمانی یک ثانیه روشن و خاموش می کند. شما می توانید مقادیر تابع delay() را تغییر دهید تا فاصله زمانی روشن و خاموش شدن بازر را تغییر دهید.

این پروژه یک پروژه ساده و مقدماتی برای آشنایی با برد اردوینو و نحوه استفاده از بازر است. شما می توانید با تغییرات در کد و اضافه کردن قطعات دیگر، پروژه های پیچیده تر و جذاب تری را انجام دهید.

شکل 1: مدار پروژه بازر و تولید صدا در فواصل زمانی مشخص با آردوینو UNO

اگر می خواهید بازر در دو فرکانس متفاوت صدا بدهد، می توانید کد زیر را در محیط نرم افزاری Arduino IDE وارد کنید:

int buzzer = 8;

void setup() {
  pinMode(buzzer, OUTPUT);
}

void loop() {
  tone(buzzer, 1000);
  delay(1000);
  noTone(buzzer);
  delay(1000);
  tone(buzzer, 500);
  delay(1000);
  noTone(buzzer);
  delay(1000);
}

این کد با استفاده از تابع tone()، بازر را در دو فرکانس 1000 هرتز و 500 هرتز روشن می کند. شما می توانید مقادیر فرکانس و زمان تاخیر را تغییر دهید تا صدای بازر را به دلخواه خود تنظیم کنید.

در مود تابع tone

تابع tone() یکی از توابع از پیش تعریف شده در کتابخانه های استاندارد اردوینو است. این تابع به شما امکان می دهد تا یک صدای نوسانی با فرکانس مشخص را روی یک پین خروجی تولید کنید. این تابع سه پارامتر ورودی دارد: پین خروجی، فرکانس صدا و مدت زمان پخش صدا (اختیاری).

برای مثال، دستور tone(buzzer, 1000) باعث می شود که بازر متصل به پین buzzer، یک صدای نوسانی با فرکانس 1000 هرتز تولید کند. برای قطع صدا، می توانید از تابع noTone() استفاده کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

در سایت ما نظر خود را بیان کنید.