نام دروس و ضرایب کنکور کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر

2 سال پیش | 956 مشاهده شده
دروس و ضرایب کنکور ارشد کامپیوتر

تغییرات در دروس و ضرایب کنکور ارشد کامپیوتر ۱۴۰۰

کنکور ارشد کامپیوتر 1400 شاهد تغییراتی نسبت به کنکور ارشد کامپیوتر 99 بود. موردی که لازم است به آن اشاره کنیم این است که از کنکور ارشد کامپیوتر سال 98 بطور کامل گرایش های شبکه های کامپیوتری و رایانش امن، زیر مجموعه کنکور مهندسی کامپیوتر قرار گرفت و بنابراین دانشجویانی که به گرایش های شبکه و یا امنیت علاقه مند هستند باید در کنکور ارشد کامپیوتر شرکت کنند و دیگر نمی‌توانند از طریق کنکور ارشد فناوری اطلاعات در گرایش شبکه و امنیت پذیرفته شوند. در حال حاضر در کنکور ارشد کامپیوتر 1400 دروس مورد آزمون در تمامی گرایش‌های یکسان است. در این پست جستارنویس لیست دروس و ضرایب کنکور ارشد مهندسی کامپیوتر قرار داده شده است. برای دیدن دیگر آموزش ها وپست های جستارنویس به لینک آموزش جستارنویس مراجعه کنید. برای دانلود جزوات و منابع جستارنویس به لینک جزوات جستارنویس مراجعه کنید.

دروس و ضرایب کنکور ارشد کامپیوتر

1 -زبان عمومي وتخصصي (انگليسي)، 2 -رياضيات (رياضي عمومي (1و2 ،(آمارو احتمال مهندسي،رياضيات گسسته)، مجموعههاي دروس تخصصي (3) -نظريه زبانها و ماشينها، سيگنالها و سيستمها)، 4) -ساختمان دادهها، طراحي الگوريتم و هوش مصنوعي)، 5) -مدار منطقي، معماري كامپيوتر و الكترونيك ديجيتال)، 6) -سيستمهاي عامل، شبكههاي كامپيوتري و پايگاه دادهها))

رشته گرایش کد ضریب
ضرایب دروس امتحانی به ترتیب دروس
(از راست به چپ)
1 2
3
4
5
6
1)مهندسی کامپیوتر
1) شبكه هاي كامپيوتري
1 1
2 2 3 3
4
2)رايانش امن 1 1
2 2 3
3 4
3)هوش مصنوعی و رباتیکز 2 1
2 3 4
2
3
4) معماري سيستمهاي كامپيوتري
3 1
2 2 3 4
3
5)نرم افزار
4 1
2 2 4 3
3
5)بيوانفورماتيك
4 1
2 2 4 3
3
7)علوم داده
4 1
2 2 4 3
3
6) بیوانفورماتیک
6 1
1 2 3 3
3
2) الگوریتم محاسبات

4 1
2 2 4 3
3
3) قرآنكاوي رايانشي
2 1
2 3 4 2
3
4) علوم و فناوري شبكه
1 1
2 2 3 3
4
2 دیدگاه در “نام دروس و ضرایب کنکور کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر”

دیدگاهتان را بنویسید

در سایت ما نظر خود را بیان کنید.