مقدار استاندارد مقاومت‌ها و خازن ها (راهنمای انتخاب مقدار اهمی یا فارادی مناسب در طراحی مدارت الکترونیک)

2 ماه پیش | 2332 مشاهده شده
مقدار استاندارد مقاومت‌ها و خازن ها (راهنمای انتخاب مقدار اهمی یا فارادی مناسب در طراحی مدارت الکترونیک)

در طراحی مدارات الکترونیکی با به کارگیری قانون ولتاژ (KVL)، جریان (KCL) شهف، مدل های ترانزیستوری و قطعات دیگر، مقادیر مناسب مقاومت‌ها و خازن ها را محاسبه می کنیم. با توجه به اینکه در محاسبات مداری و الکترونیکی با مسایل ریاضی روبه رو هستیم، اغلب اوقات مقدار مقاومت ها یا خازن ها عددی غیر رند است. مثلاً 1435 اهم و … .

حتماً با خودتون بیان می‌کنید که این موضوع چه اهمیتی دارد؟! اما زمانی که وارد پروژه های عملی الکترونیک می‌شوید با مساله ای به نام استاندارد مقاومت‌ها و خازن ها روبه رو خواهید شد!

برای کارخانه های سازنده قطعات الکترونیک مقدر نیست که تمام مقاومت‌های ممکن را طراحی و تولید کنند.

فرض کنید اگر بخواهیم مقاومت‌های یک اهم تا 10 کیلو اهم را تولید و به بازار عرضه کنیم. مشتری ا مقاومت 1435 اهم سفارش دهد. مشتری دیگری مقاومت 1805.5 اهم سفارش دهد. در ادامه با افزایش مشتری‌ها متوجه خواهید شد که با توجه به پیوستگی کمیت مقدار مقاومت‌ها باید میلیون‌ها انواع مقاومت را طراحی تولید کنیم؟!

آیا در عمل این کار شدنی است؟ بنابراین اینجا بود که استانداردهای مقاومت و خازن ایجاد شد. ما در ابتدا با توجه به حساسیت و نوع مداری که طراحی می‌کنیم ماکزییم تلورانس قابل قبول برای قطعات مدار را مشخص می‌کنیم و با توجه به آن از قطعات استاندارد مناسب استفاده می کنیم.

استانداردهای مقاومت ها

استانداردهای مقاومت برحسب اینکه در هر دهه اهمی چند مقاومت وجود داشته باشد به استانداردهای مختلف E3،E6 ،E12 ، E24 و … تقسیم می شود. اطلاعات هر استاندارد و تلورانس آن‌ها در جدول زیر آورده شده است.


سری
تلورانس
(SIG FIGS)
تعداد مقادیر در هر واحد ده تایی
E3>20%3
E620%6
E1210%12
E245%
[normally also available in 2% tolerance]
24
E482%48
E961%96
E1920.5%, 0.25% and higher tolerances192
جدول 1: خلاصه سری مقدار مقاومت ترجیحی یا استاندارد EIA

معمولا سری های رایج در طراحی مدارات الکترونیک E12 و E24 می باشد. سری های E3و E6 امروز ه دیگر استفاده نمی شود. مقادیر هرکدام از سری های زیر در جدول های زیر بیان شده است.

استاندارد E12 (مقاومت)

1.01.21.5
1.82.22.7
3.33.94.7
5.66.88.2
جدول 2 : مقادیر مقاومت های استاندارد E12

استاندارد E24 (مقاومت)

1.01.11.2
1.31.51.6
1.82.02.2
2.42.73.0
3.33.63.9
4.34.75.1
5.66.26.8
7.58.29.1
جدول 3: مقادیر مقاومت های استاندارد E24

استاندارد E48 (مقاومت)

1.001.021.05
1.071.101.13
1.151.181.21
1.241.271.30
1.331.371.40
1.431.471.50
1.541,581.62
1.651.691.74
1.781.821.87
1.911.962.00
2.052.102.16
2.212.262.32
2.372.432.49
2.552.612.67
2.742.802.87
2.943.013.09
3.163.243.32
3.403.483.57
3.653.743.83
3.924.024.12
4.224.324.42
4.534.644.75
4.874.995.11
5.235.365.49
5.625.765.90
6.046.196.34
6.496.656,81
6.987.157.32
7.507.687.87
8.068.258.45
8.668.879.09
9.319.539.76
جدول 4: مقادیر مقاومت های استاندارد E48

استانداردهای خازن ها

مشابه بحث مقاومت ها برای خازن ها هم نمی توانیم هر مقداری طراحی و تولید کنیم. بنابراین باید به سراغ استاندارد ها برویم. به علت اینکه ساخت خازن از مقاومت سخت تر است برای خازن ها استاندارد و تنوع کمتری وجود دارد.

استاندارد با تلورانس 20 درصد (خازن)

(pF)(pF)(pF)(F)(F)(F)(F)
1010010000.0100.101.010
1515015000.0150.151.5
2222022000.0220.222.222
3333033000.0330.333.333
4747047000.0470.474.747
6868068000.0680.686.8
جدول 5: مقادیر خازن ها با تلورانس 20 درصد

استاندارد با تلورانس 10 درصد (خازن)

(pF)(pF)(pF)(F)(F)(F)(F)
1010010000.0100.101.010
1212012000.0120.121.2
1515015000.0150.151.5
1818018000.0180.181.8
2222022000.0220.222.222
2727027000.0270.202.7
3333033000.0330.333.333
3939039000.0390.393.9
4747047000.0470.474.747
5656056000.0560.565.6
6868068000.0680.686.8
8282082000.0820.828.2
جدول 6: مقادیر خازن ها با مقادیر تلورانس 10 درصد
دیدگاهتان را بنویسید

در سایت ما نظر خود را بیان کنید.