مدار فلشر دوترانزیستوری و تک دیودی ( چشمک زن تکی )

11 ماه پیش | 2200 مشاهده شده
مدار فلشر دوترانزیستوری و تک دیودی ( چشمک زن تکی )

ترانزیستور قطعه‌ای است که دارای سه پایه می باشد. این پایه‌ها بیس کلکتور امیتر نام دارد. معمولاً این پایه‌ها در دیتاشیت قطعه مشخص می شود. مدار زیر یک مدار فلشر می باشد. آن را برروی روی برد برد ببندید. بعد از اینکه مدار توسط استاد تأیید شد و مدار چشمک زن کار کرد شکل موج بین پایه امیتر و گراند ترانزیستور های منفی و مثبت در اسکوپ مشاهده کرده و در گزارش خود رسم کنید.

لیست قطعات

 • یک عدد مقاومت 330 کیلو اهم
 • یک عدد مقاومت 1 کیلو اهم
 • یک عدد مقاومت 22 اهم
 • یک عدد خازن 10 میکرو فاراد 16 ولت
 • یک عدد LED
 • منبع یا باتری 6 ولت
 • یک عدد خازن 10 نانو فاراد
 • یک عدد ترانزیستور NPN مانند BC107
 • یک عدد ترانزیستور PNP مانند BC177

تحلیل مدار

دو ترانزیستور به گونه ای به هم متصل شده اند که هنگامی که ترانزسیتور منفی روشن می شود، در ابتدا دارای جریان کمی است. ترانزیستور در حال گذر از ناحیه قطع و اشباع به ناحیه فعال است. اما هنگامی که به ناحیه فعال می رسد باعث روشن شدن ترانزیستور مثبت می شود. این روند ادامه پیدا می کند تا جایی که جریان بیست ترانزیستور مثبت افزایش می یابد. این افزایش جریان باعث می شود ترانزیستور مثبت به ناحیه اشباع برود و ترانزیستور منفی را وادار کند که خاموش شود. بعد از خاموشی ترانزیستور منفی دوباره روند روشن شدن آن و روشن کردن ترانزیستور مثبت شروع می شود و … . این روند به صورت متناوب تکرار می شود. برحسب ثابت زمانی خروجی (که به مقاومت و خازن ها ارتباط دارد) یک پالس ایجاد می شود. این پالس باعث خاموش و روشن کردن ال ای دی می شود.

این مدار به صورت عملی تست شده و جواب گرفته شده است. برای دیدن دیگر مدارات الکترونیکی به لینک  نقشه مدارهای الکتریکی و الکترونیکی مراجعه کنید.

شکل 1: شماتیک (مدار) فلشر

تمرین

 • مدار بالا را برروی برد بورد ببیند و شکل سیگنال خروجی ترانزیستور ها یا ولتاژ دو سر ال ای دی را برروی اسکوپ مشاهده نمایید؟
 • برای اینکه مقدار روشن و خاموش بودن ال ای دی را تغییر دهیم کدام مقاومت و خازن را باید تغییر بدهیم؟
 • چند کاربرد فلشر را در زندگی روزمره بیان کنید.





دیدگاهتان را بنویسید

در سایت ما نظر خود را بیان کنید.