مدار آژیر ساده – دو ترانزیستوری

8 ماه پیش | 782 مشاهده شده
مدار آژیر ساده - دو ترانزیستوری

مدار آژير مداری است که با وصل کردن یک کلید در مدار، در بلندگو صدای نسبتا بلندی که حالت هشدار و آگاه کردن دارد پخش می شود. در این پست جستارنویس قصد داریم یک مدار آژير ساده را معرفی کنیم. لیست قطعاتی که برای مدار لازم داریم در زیر آورده شده است.

لیست قطعات

  • مقاومت   R1=39K اهم
  • مقاومت   R2=47K اهم
  • مقاومت   R3=22K اهم
  • خازن الکترولیت   C1=22uF/25V
  • خازن عدسی   C2=470nF
  • ترانزیستور   Q1=2N2222
  • ترانزیستور   Q2=2N2907
  • بلندگوی 8 اهم کوچک (SP1)

تحلیل مدار

مدار زیر از دو ترانزیستور مثبت و منفی به عنوان مولد موج صدای آژير استفاده کرده است. دو ترانزیستور مانند یک اله کلنگ عمل می کنند. هنگامی که ترانزیستور مثبت روشن است ترانزیستور دیگر خاموش و هنگامی که ترانزیستور مثبت خاموش است ترانزیستور دیگر روشن می شود. این خاموش و روشن شدن دو ترانزیستور باعث ایجاد یک پالس می شود که برحسب مقادیر مقاومت ها و خازن ها و ثابت های زمانی موجود در مدار فرکانس و عرض پالس ها مشخص می شود در نهایت براساس این ثابت های زمانی صدای آژیر مدر نظر را در بلندگو می شنویم.

مدار آژیر ساده - دو ترانزیستوری
شکل 1: مدار آژیر ساده – دو ترانزیستوری

برای دیدن دیگر مدارها در این وب سایت به لینک زیر مراجعه کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

در سایت ما نظر خود را بیان کنید.