محاسبه ضخامت ترک در پی سی بی براساس استاندارد IPC

3 سال پیش | 2815 مشاهده شده
SMD

در طراحی پی سی بی از مهم ترین نکاتی که باید مورد توچه قرار گیرد، انتخاب ضخامت و فاصله مناسب بین خطوطی (ترک های پی سی بی) است که در پی سی بی رسم می شود. در این پست ما ابزار آنلاینی را فراهم کرده ایم که این کار را با دقت بسیار زیادی انجام می دهد.

این صفحه محاسبات تقریبی ( محاسبه ضخامت ترک ) را براساس استانداردهای طراحی ANSI / IPC-2221 / IPC-2221A انجام می دهد. استاندارد های ذکر شده جایگزینی برای IPC-D-275 ( محاسبه ضخامت ترک ) است.

در صورتی که قصد دارید سفارش پی سی بی خود را برون سپاری کنید، تیم جستارنویس با بهترین کیفیت و مناسبت ترین قیمت سفارشات طراحی پی سی بی را انجام می دهد. برای سفارش به لینک سفارش طراحی پی سی بی مراجعه کنید.


ANSI PCB Trace Width Calculator
Input Data Results Data
    Internal Traces External Traces
Field Value Units Trace Data Value Units Value Units
Current (max. 35A) Required Trace Width
Temperature Rise (max. 100°C) Cross-section Area
Cu thickness Resistance Ω Ohms Ω Ohms
Ambient Temperature Voltage Drop Volts Volts
Conductor Length Loss Watts Watts
Peak Voltage Volts Required Track Clearance

دیدگاهتان را بنویسید

در سایت ما نظر خود را بیان کنید.