فلشر (چشمک زن) فلیپ فلاپی دو ترانزیستوری

8 ماه پیش | 547 مشاهده شده
فلشر فلیپ فلاپی دو ترانزیستوری

در این پست جستارنویس یک فلشر فلیپ فلاپی قرار داده شده است. هنگامی که گفته می شود فلشر فلیپ فلاپی است منظور این است در هر لحظه فقط یکی از دو LED روشن خواهد بود.

لیست قطعات

  • ترانزیستور BC547 دوعدد
  • مقاومت 330 کیلو اهم دوعدد
  • مقاومت 10 کیلو اهم دوعدد
  • خازن 100 میکرو فاراد دو عدد
  • LED دوعدد ترجیحا دو رنگ مختلف
  • منبع تغذیه یا باتری

تحلیل مدار

دو ترانزیستور همانند دو اله کلنگ عمل می کنند. یعنی هنگامی که ترانزیستور Q1 روشن است، ترانزیستور Q2 خاموش است. بالعکس هنگامی که ترانزیستور Q2 روشن است، ترانزیستور Q1 خاموش می شود. فرکانس خاموش روشن شدن این LED ها از رابطه زیر محاسبه می شود.

f=1/T=1/(t1+t2)=1/(0.693(R1C1+R2C2)
شکل 1: مدار فلشر فلیپ فلاپی

تمرین

  • با توجه به فرمول بالا فرکانس روشن و خاموش شدن LED ها چقدر است؟
  • برای اینکه LED ها با دوره تناوب یک ثانیه روشن و خاموش شوند، مقادیر مقاومت ها و خازن ها چه مقداری باید انتخاب شود؟
دیدگاهتان را بنویسید

در سایت ما نظر خود را بیان کنید.