دانلود جزوه ریاضی مهندسی – جزوات و منابع درس ریاضی مهندسی

1 سال پیش | 597 مشاهده شده
دانلود جزوه ریاضی مهندسی – جزوات و منابع درس ریاضی مهندسی

این درس از دروس مشترک اکثر رشته های فنی مهندسی است وشامل دو بخش کلی میشود. در بخش اول با عنوان آنالیز فوریه به بررسی سری فوریه ، انتگرال فوریه و تبدیلات فوریه و در بخش دوم به بررسی توابع مختلط می پردازد. حل مسئله و حضور در کلاس در موفقیت در این درس اهمیت به سزایی دارد. در این پست جستارنویس جزوات این درس (جزوه ریاضی مهندسی ) تهیه شده است. برای دیدن دیگر جزوه های جستارنویس به لینک جزوه های جستارنویس مراجعه کنید.

سرفصل آموزش درس ریاضی مهندسی ( جزوه ریاضی مهندسی )

سرفصل

  1. جبرخطی (بردار، ماتریس و حساب برداری)
  2. سری فوریه
  3. معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی
  4. اعداد مختلط و توابع مختلط

جزوه ریاضی مهندسی کریمی - کد فایل:9828
برای دیدن پیش نمایش کلیک کنید...

عنوان : جزوه ریاضی مهندسی کریمی

موضوع: ریاضی مهندسی

استاد: کریمی

فرمت فایل: پی دی اف

حجم: 10

تعداد صفحه :111

انتشارات: ناشناس

نوع: جزوه درسی

تاریخ انتشار: 02/06/1400

قیمت: 6,000 تومان

6,000 تومان – خرید

جزوه ریاضی مهندسی کریم پور - کد فایل:5941
برای دیدن پیش نمایش کلیک کنید...

عنوان : جزوه ریاضی مهندسی کریم پور

موضوع: ریاضی مهندسی

استاد: علی کریم پور

فرمت فایل: پی دی اف

حجم: 4

تعداد صفحه :35

انتشارات: دانشگاه فردوسی مشهد

نوع: جزوه درسی

تاریخ انتشار: 23/10/727

قیمت: 6,000 تومان

6,000 تومان – خرید

جزوه ریاضی مهندسی کراری امیر کبیر - کد فایل:5947
برای دیدن پیش نمایش کلیک کنید...

عنوان : جزوه ریاضی مهندسی کراری امیر کبیر

موضوع: ریاضی مهندسی

استاد: کراری

فرمت فایل: پی دی اف

حجم: 20

تعداد صفحه :150

انتشارات: دانشگاه امیر کبیر

نوع: جزوه درسی

تاریخ انتشار: 13/01/778

قیمت: 6,000 تومان

6,000 تومان – خرید

جزوه ریاضی مهندسی حسین تبار - کد فایل:5951
برای دیدن پیش نمایش کلیک کنید...

عنوان : جزوه ریاضی مهندسی حسین تبار

موضوع: ریاضی مهندسی

استاد: محمد حسین تبار

فرمت فایل: پی دی اف

حجم: 30

تعداد صفحه :119

انتشارات: صنعتی شاهرود

نوع: جزوه درسی

تاریخ انتشار: 12/01/1349

قیمت: 6,000 تومان

6,000 تومان – خرید

جزوه ریاضی مهندسی خادمی - کد فایل:5955
برای دیدن پیش نمایش کلیک کنید...

عنوان : جزوه ریاضی مهندسی خادمی

موضوع: ریاضی مهندسی

استاد: خادمی

فرمت فایل: پی دی اف

حجم: 34

تعداد صفحه :93

انتشارات: ناشناس

نوع: جزوه درسی

تاریخ انتشار: 13/01/778

قیمت: 6,000 تومان

6,000 تومان – خرید

جزوه ریاضی مهندسی شریف - کد فایل:5973
برای دیدن پیش نمایش کلیک کنید...

عنوان : جزوه ریاضی مهندسی شریف

موضوع: ریاضی مهندسی

استاد: ناشناس

فرمت فایل: پی دی اف

حجم: 13

تعداد صفحه :41

انتشارات: دانشگاه شریف

نوع: جزوه درسی

تاریخ انتشار: 13/01/778

قیمت: 6,000 تومان

6,000 تومان – خرید

جزوه ریاضی مهندسی صنعتی سیرجان احسائیان - کد فایل:5977
برای دیدن پیش نمایش کلیک کنید...

عنوان : جزوه ریاضی مهندسی صنعتی سیرجان احسائیان

موضوع: ریاضی مهندسی

استاد: احسائیان

فرمت فایل: پی دی اف

حجم: 4

تعداد صفحه :103

انتشارات: صنعتی سیرجان

نوع: جزوه درسی

تاریخ انتشار: 13/01/778

قیمت: 6,000 تومان

6,000 تومان – خرید

جزوه مهندسی طائری علوم ریاضی صنعتی اصفهان - کد فایل:5981
برای دیدن پیش نمایش کلیک کنید...

عنوان : جزوه مهندسی طائری علوم ریاضی صنعتی اصفهان

موضوع: ریاضی مهندسی

استاد: بیژن طائری

فرمت فایل: پی دی اف

حجم: 1

تعداد صفحه :135

انتشارات: دانشکده علوم ریاضی صنعتی اصفهان

نوع: جزوه درسی

تاریخ انتشار: 13/01/778

قیمت: 6,000 تومان

6,000 تومان – خرید

جزوه ریاضی مهندسی ناشناس - کد فایل:5959
برای دیدن پیش نمایش کلیک کنید...

عنوان : جزوه ریاضی مهندسی ناشناس

موضوع: ریاضی مهندسی

استاد: ناشناس

فرمت فایل: پی دی اف

حجم: 3

تعداد صفحه :50

انتشارات: ناشناس

نوع: جزوه درسی

تاریخ انتشار: 13/01/778

قیمت: 6,000 تومان

6,000 تومان – خرید

جزوه ریاضی مهندس ناشناس - فقط شامل معادلات دیفرانسیل و مشتقات جزیی - کد فایل:5963
برای دیدن پیش نمایش کلیک کنید...

عنوان : جزوه ریاضی مهندس ناشناس - فقط شامل معادلات دیفرانسیل و مشتقات جزیی

موضوع: ریاضی مهندسی

استاد: ناشناس

فرمت فایل: پی دی اف

حجم: 1

تعداد صفحه :51

انتشارات: ناشناس

نوع: جزوه درسی

تاریخ انتشار: 13/01/778

قیمت: 6,000 تومان

6,000 تومان – خرید

دانلود جزوه ریاضی مهندسی ناشناس - کد فایل:5968
برای دیدن پیش نمایش کلیک کنید...

عنوان : دانلود جزوه ریاضی مهندسی ناشناس

موضوع: ریاضی مهندسی

استاد: ناشناس

فرمت فایل: پی دی اف

حجم: 3

تعداد صفحه :79

انتشارات: ناشناس

نوع: جزوه درسی

تاریخ انتشار: 12/01/1349

قیمت: 6,000 تومان

6,000 تومان – خرید


دیدگاهتان را بنویسید

آیا می خواهید با نظر خود لیوان زشت خود را ببینید؟ در Gravatar نماد سفارشی رایگان دریافت کنید.