تقویت کننده معکوس کننده اپ امپ 741

2 ماه پیش | 117 مشاهده شده
تقویت کننده معکوس کننده اپ امپ 741

آپ امپ (تقویت کننده عملیاتی) 741 آی سی همه کاره ای است که با استفاده از آن می توان مدارات متنوعی را طراحی کرد. در این پست جستارنویس با استفاده از آپ امپ 741 یک تقویت کننده معکوس کننده طراحی شده است.

لیست قطعات

  • آپ امپ 741 (UA741)
  • منبع تغذیه متقاون دارای ولتاژ +12 و -12 و گراند
  • مقاومت 10K اهم سه عدد
  • مقاومت 4.7k اهم یک عدد

تحلیل مدار

در شکل زیر مدار این تقویت کننده مشاهده می کنید. ورودی سیگنال ژنراتور به پایه منفی آپ امپ (پایه شماره 2) متصل شده است. بنابراین این تقویت کننده معکوس کننده خوانده می شود. در صورتی که که ورودی سیگنال ژنراتور به پایه مثبت (پایه شماره 3 ) متصل شود آن را تقویت کننده غیر معکوس کننده می نامیم.

رابطه بین ولتاژ ورودی و خروجی در مدار طراحی شده به صورت زیر است.

Vout=-(Rf/Rf1)Vin

شما می توانید با انتخاب مقادیر دیگری برای مقاومت Rf بهره ی ولتاژ آپ امپ را تغییر دهید. مثلا به جای مقاومت 10k اهم از مقاومت 100k اهم استفاده کنید تا بهره ولتاژی ده برابر گردد.

توجه: اگر شما مقاومت RL را به یک بلندگوی 8 اهم متصل کنید شما قادر خواهید بود که صدای سیگنال ژنراتور صوتی را در بلندگو بشنوید. هرچند صدای تقویت شده آن در حد متوسط می باشد. برای تقویت بیشتر و صدای بلند تر باید از مدارات تقویت کننده قوی تر استفاده شود.

شکل 1 :مدار یک تقویت کننده معکوس کننده

تمرین

  • شکل موج ورودی Vin و شکل موج خروجی Vout را روی اسیلوسکوپ مشاهده نمی نمایید؟ با توجه به مقاومتی که برای Rf به کار بردید ولتاژ خروجی چند برابر ولتاژ ورودی است؟
  • خروجی را به یک بلندگو متصل کنید. برروی سیگنال ژنراتور فرکانس ورودی را تغییر دهید. صدایی که از بلندگو پخش می شود چه تغییری می کند؟
دیدگاهتان را بنویسید

در سایت ما نظر خود را بیان کنید.