محاسبه ضخامت ترک در پی سی بی براساس استاندارد IPC

4 ماه پیش | 163 مشاهده شده
SMD

در طراحی پی سی بی از مهم ترین نکاتی که باید مورد توچه قرار گیرد، انتخاب ضخامت و فاصله مناسب بین خطوطی (ترک های پی سی بی) است که در پی سی بی رسم می شود. در این پست ما ابزار آنلاینی را فراهم کرده ایم که این کار را با دقت بسیار زیادی انجام می دهد.

این صفحه محاسبات تقریبی را براساس استانداردهای طراحی ANSI / IPC-2221 / IPC-2221A انجام می دهد. استاندارد های ذکر شده جایگزینی برای IPC-D-275 است.


ANSI PCB Trace Width Calculator
Input DataResults Data
  Internal TracesExternal Traces
FieldValueUnitsTrace DataValueUnitsValueUnits
Current (max. 35A)Required Trace Width
Temperature Rise (max. 100°C)Cross-section Area
Cu thicknessResistanceΩ OhmsΩ Ohms
Ambient TemperatureVoltage DropVoltsVolts
Conductor LengthLossWattsWatts
Peak VoltageVoltsRequired Track Clearanceدیدگاهتان را بنویسید

آیا می خواهید با نظر خود لیوان زشت خود را ببینید؟ در Gravatar نماد سفارشی رایگان دریافت کنید.